Mediation | Caroline van Dijk

 
 

Teambegeleiding

  

Teams in conflict

Groepsconflicten kunnen zich op allerlei niveaus en in diverse samenwerkingsverbanden voordoen. Denk aan teams binnen een organisatie, projectteams of vaste teams, in overheidsorganisaties, commerciële bedrijven of vrijwilligerswerk. Ook in managementteams wil het niet altijd zo lekker lopen als je idealiter zou willen. Wanneer je hier niets aan doet geeft dat onrust bij de betrokkenen en bij hun omgeving, stress en mogelijk langdurige uitval.

Aanpak

Groepsconflicten hebben een eigen dynamiek die speciale interventies vraagt. Soms helpt het om met name de botsende partijen bij elkaar te zetten; meestal is het handig om alle groepsleden te betrekken om gezamenlijk handvatten te krijgen om ieders bijdrage tot z’n recht te laten komen, op het groepsproces en op het te behalen resultaat.

De begeleiding van teams in conflict kan op verschillende manieren, zoals via coaching, teambuilding, training of mediation met meerdere partijen of juist de key- players. Een aantal onderdelen kunnen standaard terugkomen:

  • Inzicht in het ontstaan en de escalatie van conflicten biedt handvatten om conflicten in de toekomst te voorkomen
  • Verschillende conflictstijlen bieden groepsleden inzicht in hun eigen gebruikelijke manier van omgaan met onenigheid;
  • Vaardigheden als feedback geven en het formuleren van je eigen behoeften en belangen, maken dat mensen in de toekomst beter in staat zijn om te gaan met lastige situaties.