Mediation | Caroline van Dijk

 
 

Arbeidsmediation

  

De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie, na die van het huwelijk of het samenlevingsverband. Als relaties in de werksfeer verstoord raken of verstoord dreigen te raken, grijpt dat diep in. Soms lost dit zich weer op, bijvoorbeeld doordat zaken uitgesproken worden. Soms echter loopt de situatie uit de hand en escaleert tot een groter conflict.

Onduidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden, gebrekkige organisatie  of een gebrek aan waardering zijn enkele belangrijke oorzaken van arbeidsconflicten. Ook een koerswijziging van de organisatie die niet goed gedragen wordt , of al dan niet samenhangend met de reorganisatie, de komst van een nieuwe leidinggevende kunnen bestaande relaties verstoren. Dit, terwijl de medewerkers het belangrijkste kapitaal van een organisatie vormen.

Wanneer de verstoorde relatie niet bespreekbaar wordt gemaakt, ontstaat er zowel aan de kant van de organisatie als aan de kant van de werknemer een verliessituatie. Productieverlies, slechte sfeer op de afdeling en soms (langdurig) ziekteverzuim zijn het gevolg. Professionele begeleiding door een mediator kan het gesprek weer op gang brengen, onderliggende belangen bespreekbaar maken en dilemma’s helpen verduidelijken. Er kunnen dan oplossingen gezocht worden waarbij zowel de belangen van de werkgever als die van de werknemer gediend worden en die verder gaan dan het beëindigen van het dienstverband en een financiële compensatie. 

De ervaring leert dat mediation eigenlijk altijd tot veel meer tevredenheid leidt dan een vaak langdurige en kostbare juridische procedure. Deze weg kan altijd nog bewandeld worden als er echt geen uitweg meer is.