Mediation | Caroline van Dijk

 
 

Kosten

  

Het uurtarief bedraagt  € 140,- voor particulieren en € 185,- voor organisaties (excl. BTW ). 

Afhankelijk van draagkracht of aard en omvang van de zaak kan hiervan worden afgeweken. Ook een toevoeging (pro deo) is mogelijk, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.  

Een mediationtraject duurt meestal 1 tot 6 bijeenkomsten, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek, de voorgeschiedenis en de escalatiegraad. Des te eerder de gesprekken aanvangen, des te makkelijker het is om uit de conflictsituatie te geraken en gezamenlijk tot oplossingen te komen die aan ieders belangen tegemoet komt.