Mediation | Caroline van Dijk

 
 

Caroline van Dijk

Mediation lost conflicten op

  

Heeft u een conflict met een persoon, binnen een team of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Het is een manier die tijd en kosten bespaart in vergelijking met een juridische procedure.

Een onafhankelijke bemiddelingsdeskundige, de mediator, begeleidt u en de andere partij in het zoeken naar een oplossing voor het probleem dat tussen u en de andere partij speelt. Het doel is een win-win oplossing te bereiken zodat beide partijen tevreden uit de kwestie komen.

De mediator faciliteert, is onafhankelijk, beoordeelt niet, en kiest geen partij. Zij begeleidt de gesprekken, brengt zo nodig de communicatie weer op gang en bewaakt het proces. Emoties van partijen kunnen hierbij een rol spelen.

 

Afspraken in een overeenkomst

  

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In een mediationovereenkomst wordt vooraf vastgelegd, dat partijen zich inspannen om samen aan een oplossing te werken. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Daar tekenen partijen voor. Wanneer partijen tot een oplossing zijn gekomen, wordt dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, zodat er geen misverstanden zijn wat de gemaakte afspraken zijn.

 

Waarom zou u kiezen voor mediation?

  

  • - U wilt voorkomen dat de situatie (nog verder) uit de hand loopt en u komt er samen niet (goed) uit;
  • - U wilt samen werken aan een oplossing;
  • - U wilt geen lange, kostbare juridische procedure;
  • - U vindt het belangrijk om de relatie met de andere partij te behouden, dan wel goed af te sluiten;
  • - U zoekt een creatieve oplossing, omdat een enkelvoudige juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.